Våra bussar

Bliva Buss är innehavare av ett antal olika typer av fordon som är anpassade för de uppdrag som utförs:

Expressbuss
Dubbeldäckare som används i expressbusstrafiken. De är utrustade med komfortabla säten med trepunktsbälten, AC och alkolås. Dessa bussar drivs fossilfritt med HVO som bränsle.

Förortsbuss
Modern förortsbuss som är utrustad bland annat med trepunktsbälten, AC och alkolås. Majoriteten av dessa bussar drivs fossilfritt med biogas som bränsle.

Tätortsbuss
Modern tätortsbuss som är utrustad med bland annat AC och alkolås. Samtliga tätortsbussar drivs med biogas.