Om Bliva Buss

Bliva Buss startade sin verksamhet i samband med en vunnen upphandling för AB Östgötatrafiken 2011. Sedan 2014 ingår företaget i koncernen HGL Buss AB, som är en del av transportkoncernen Smolandia AB. Inom HGL Buss AB ingår också våra systerbolag Smålandsbussen och Vadstena Buss

Vi har en bred verksamhet som består av expressbuss-, kollektiv- och skoltrafik. Företaget förfogar över ett 50-tal fordon, allt från minibussar upp till fullstora dubbeldäckare.

På Bliva Buss strävar vi alltid efter en ökad intern kunskap såväl som motiverad personal, där viljan att alltid göra sitt yttersta för våra resenärer är central. För oss är välutbildad och motiverad personal bästa garanti för en väl fungerande resa. Vi arbetar ständigt för att våra transporter och tjänster ska kännetecknas av hög kvalitet, gemenskap, trygghet och familjär atmosfär.

För att garantera en hög kvalitet och ställa krav på oss själva är vi kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.