Integritetspolicy

Vår integritetspolicy är ett förtydligande kring vilka uppgifter du lämnar ut till oss när du besöker vår hemsida och väljer att dela med dig av informationen med oss. När du besöker blivabuss.se får du välja att acceptera eller neka insamling av dina uppgifter.

Kontaktformulär
På webbplatsen finner du ett antal kontaktformulär som du måste ange vissa personuppgifter för att kunna skicka in. När du registrerar dessa personuppgifter lämnar du automatiskt samtycke för att dessa uppgifter behandlas för det särskilda ändamålet. Att lämna in denna information är frivillig – men det förhindrar dig från att använda formuläret.

Exempel på information som kan inhämtas är namn, mailadress och telefonnummer.

Cookies
För att din upplevelse på vår webbplats ska bli så behaglig som möjligt använder vi oss av cookies. Dessa samlar information om hur hemsidan används.

När du godkänner integritetspolicyn godkänner du även Googles användarvillkor, eftersom informationen samlas under Googles programverktyg. Dessa används bland annat genom att analysera informationen för att förbättra hemsidan.

Som besökare har du vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen GDPR, som att du kan kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter. Eftersom insamlingen av information är baserad på samtycke kan du när det behagar ta samtycket tillbaka.